Trójwieś Folklor muzyczny i taneczny

Rozwój folkloru muzycznego regionu Trójwsi, jak i całego Beskidu, zawdzięcza się muzykom ludowym (często amatorom) – skrzypkom i gajdoszom. Występowali oni na weselach i zabawach tanecznych w karczmach.

Kilka par góralskich w tradycyjnych strojach tańczących na drewnianej scenie.

W Beskidzie Śląskim znanym instrumentem była tzw. piszczałka sałaśnikowa. Wykonywano ją z drewna jaworowego, ustnik składał się z prawdziwego rogu bydlęcego. Nazwa instrumentu nawiązuje do funkcji, jaką piszczałka pełniła w życiu beskidzkich pasterzy – była własnością społeczną grupy „sałaszniczej” i symbolem władzy sałasznika.

Popularnym instrumentem Beskidu jest również trombita (trąba pasterska), która ma kształt długiej rury i wydaje dźwięk wysoki. Pasterze wykorzystywali ją w szczególności do komunikacji na dużych odległościach.

Warto wspomnieć także o rogach (pochodzenia zwierzęcego lub wykonywanych z drewna), których pasterze używali w celu odstraszenia wilków lub sygnalizowania. Z historią Trójwsi związane są postacie wybitnych instrumentalistów. Wielu z nich tworzyło także instrumenty tradycyjne. Byli to m.in.: Jan Zowada „Jano spod pola”, Paweł Haratyk „Gajdosz”, Franciszek Juroszek „Przegóniok”, Paweł Polok „Od Biłka”, Jan Bury „z Klubu”, Michał Sikora „Sikorka”, Paweł Zogata „Gajdek”, Jan Krężelok „Skotniorz”, Jan Kulonek, Jan Kawulok, Jan Wolny, Rafał Wałach, Jan Sikora „Gajdosz”, Józef Broda, Jan Kaczmarzyk czy Zbigniew Wałach.

Tańcem najmocniej kojarzonym ze Śląskiem Cieszyńskim jest owięziok. Zawiera on elementy magii zalotnej i agrarnej – związanej z kulturą pasterską Karpat. Wykonywany był przez jedną parę, do różnych pieśni, przygrywek i melodii.

Współczesne zespoły regionalne od lat mają znaczny wpływ na promocję kultury muzycznej regionu. Jednym z nich jest Zespół Regionalny „Istebna” – prawdopodobnie najstarszy z wciąż istniejących polskich zespołów regionalnych. W okresie stu lat działalności zasłynął m.in. występem dla cesarza Austrii Franciszka Józefa. Zespół występował także na wielu scenach muzycznych w całej Polsce i brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach i przeglądach folklorystycznych.

Członkami zespołu jest około czterdziestu przedstawicieli młodego pokolenia, repezentujących przekrój wiekowy od 14 do 25 roku życia. Są to głównie uczniowie szkół średnich, a także studenci z Istebnej i okolic.

Pozostałe popularne grupy muzyczne i taneczne, które działają w Trójwsi, to m.in. Regionalny Zespół „Mały Koniaków” i Regionalny Zespół „Koniaków”, a także kapele, w tym „Wałasi” (Zbigniew Wałach), „Jetelinka” (Monka Wałach-Kaczmarzyk) czy kapele wymienionych zespołów regionalnych.