Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
20.07
2021

INFORMACJE NA TEMAT WYNIKÓW NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ DO WYMIANY KOTŁA

Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 oraz w 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 - 2022, Inwestor po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Urzędzie (zał. nr 4), oraz dostarczenia oferty Wykonawcy (zał. nr 5), protokołu z inwentaryzacji kotłowni wraz z dokumentacją fotograficzną (zał. nr 6) oraz kosztorysu wykonanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inwestora z wyszczególnieniem pozycji kosztów kwalifikowalnych, zgodnych z § 3 pkt 5 regulaminu (zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i osprzętem tj.: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji, zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, podstawowy osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła i włączenia go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.).

Na podstawie dostarczonych dokumentów nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a Gminą Istebna, określającej warunki finansowania i współpracy stron.

WAŻNE !!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI INWESTORÓW Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Ze względu na złożoną w dniu 23 lipca 2021 r. rezygnację z udziału w Programie Inwestorów:

  • wniosek nr 3 – wariant kocioł na biomasę,

  • wniosek nr 41 – wariant kocioł węglowy,

do przyznania dotacji, zgodnie § 4 ust. 11 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 zakwalifikowano kolejnych Inwestorów z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu:

  • wniosek nr 71 - kocioł na biomasę 5 klasy,

  • wniosek nr 73 - kocioł węglowy 5 klasy.Dodał: Anna Kubica-Barska (8027)