Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
Jesień
30.10.2020

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przejęła gmina uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXII/158/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, ww. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Jesień
29.10
2020

Nabór na wolne stanowiska w Referacie Usług Komunalnych

Urząd Gminy ogłasza nabór na wolne stanowiska w Referacie Usług Komunalnych:

1. Pracownik ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

2. Konserwator urządzeń wodociągowych

Znak ostrzegawczy z napisem Uwaga wazny komunikat!
29.10
2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina o konieczności zachowania zasad bioasekuracji drobiu w związku ze wzrostem zagrożenia wystąpienia grypy ptaków spowodowanym okresową migracją ptactwa wodnego.

Na zdjęciu od prawej Zastępca Wójta Gminy Istebna Pan Ryszard Macura, Wójt Gminy Łomna Dolna Renata Pavlinova i Kamila Kazmierczyk Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
29.10
2020

Podpisano kolejne porozumienie o współpracy.

Podpisaniem porozumienia o współpracy w sprawie wspólnego mikroprojektu zakończyło się dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Gminy Istebna.

Jesień
28.10
2020

XXVI sesja Rady Gminy Istebna

29 października 2020 roku (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Istebna.

Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.istebna.esesja.pl pod adresem : http://www.istebna.esesja.pl/posiedzenie/f1985dbf-55e8-4

Więcej aktualności