Łomna DolnaZespól folklorystyczny Mionší

Śląski zespół pieśni i tańców ludowych Mionší (Mionsz) czer pie inspirację do swych programów w pieśniach i tańcach lu dowych oraz w tradycyjnych zwyczajach regionu jabłonkowskiego. Oprócz muzyki i tańca prezentuje widzom specyficzną gwarę miejscową, która brzmi w wykonywanych piosenkach i scenkach.

Zespół powstał przy gminnej organizacji oświatowo-kulturalnej Osvětová beseda w Łomnej Dolnej w 1974 r., od roku 1991 działa w ramach miejscowego oddziału Macierzy Śląskiej. Przez lata był prowadzony przez Verę Baarową i Petra Goryla (obecnie Ałenę Drongową), kapelę cymbałową prowadzi już 25 lat Dali bor Stonawski. Od roku 2007 część taneczna działa kolejno pod kierownictwem Jany Motykowej, Reginy Gorylowej i Františka Tichego. Wielu członków zespołu ma za sobą lata tańca w dzie cięcym zespole Malý Mionší (Mały Mionsz), prowadzonym przez Janę Kulową. W dniu dzisiejszym występuje w Mionší 5 par tanecz nych, a kapela liczy sobie13członków. W jej repertuarze są nie tylko pieśni ze Śląska Cieszyńskiego ale też muzyka ludowa ze Słowacji, Węgier czy Polski. Kapela akompaniuje również tancerzom.

Programy taneczne Mionší zawierają oprócz samodzielnych tańców (kołomajka, kozok, plećmy wińce,placki,cupek i in.) ró wnież wiązanki tańców (Płyniesz Olzo, Klepany walczyk, Zbój nicki taniec) oraz scenki, w których prezentowane są miejscowe pieśni, tańce i zwyczaje.

Mionší występuje corocznie na Dniach Śląskich, na imprezach w okolicznych miejscowościach - np. Dożynki w Piosku, Dożyn ki w Nawsiu, Jarmark w Łomnej Dolnej, Ostatki na Herczawie, Dni miasta Jabłonków, bierze też udział w festiwalach w kraju i za granicą (Litwa, Polska, Węgry, Słowacja) i wzbogaca swymi występami imprezy kulturalne i towarzyskie w regionie.